E-mail: info@deadpooldriving.hu      Tel.: 06-70-720-5455
Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély akkor tekinthető érvényesnek:

 • ha a vezetői engedély jogosítottja nyilatkozik arról, hogy a külföldi vezetői engedély kiadásakor a kiállító országban rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel, illetve lakóhellyel, továbbá
 • a külföldi vezetői engedély jogosítottja a magyar vezetői engedély kiadására irányuló eljárás időpontjában megfelel az életkori feltételeknek.

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

Szokásos tartózkodási hely fogalma:

 • az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetében olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él, valamint
 • azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos vagy személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban. Az egyetemi vagy iskolai tanulmányok azonban nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését.

Amennyiben a honosítandó vezetői engedélyt olyan országban állították ki, amely csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, a vezetői engedély birtokában a folyamatos tartózkodás kezdetétől számított egy évig lehet vezetni, ezt követően a külföldi vezetői engedély járművezetői vizsgakötelezettség nélkül honosítható magyar okmányra.


A Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott államok (2016. január 27.):

Albánia, Örményország, Ausztria, Azerbajdzsán, Bahama-szigetek, Bahreini Királyság, Belorusz Köztársaság (Fehéroroszország), Belgium, Bosznia-Hercegovina, Brazília, Bulgária, Közép-afrikai Köztársaság, Elefántcsontparti Köztársaság, Horvátország, Kubai Köztársaság, Cseh Köztársaság, Dánia, Kongói Demokratikus Köztársaság, Észt Köztársaság, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Grúzia, Guyanai Szövetkezeti Köztársaság, Iráni Iszlám Köztársaság, Izrael, Olaszország, Kazahsztán, Kenya, Kuvait, Kirgizisztán, Lettország, Libériai Köztársaság, Litván Köztársaság, Luxemburg, Monacói Hercegség, Mongólia, Montenegró, Marokkói Királyság, Hollandia, Niger, Norvégia, Pakisztán, Perui Köztársaság, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Portugália, Katar, Moldova, Románia, Oroszország, San Marino, Szenegál, Szerbia, Seychelle-szigetek, Szlovákia, Szlovénia, Dél-afrikai Köztársaság, Svédország, Svájc, Tádzsik Köztársaság, Macedónia, Tunézia, Törökország, Türkmenisztán, Ukrajna, Egyesült Arab Emírségek, Uruguay, Üzbegisztán, Vietnám, Zimbabwe.

A Bécsi Közúti Közlekedési egyezményhez csatlakozott országok aktuális listája megtalálható az ENSZ hivatalos honlapján, az alábbi linkre kattintva: United Nations Treaty Collection

Abban az esetben, ha a vezetői engedély az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez nem csatlakozott harmadik országban került kiállításra, a vezetői engedély birtokában a folyamatos tartózkodás kezdetétől számított egy évig lehet vezetni, ezt követően a külföldi vezetői engedély helyett, honosítási eljárással magyar vezetői engedélyt kell kiváltani. Ha a külföldi vezetői engedélyről készült hiteles fordítás alapján a vezetési jogosultság tartalma megfeleltethető az e rendelet mellékletében meghatározott valamely magyar vezetői engedélybe bejegyezhető nemzetközi kategória tartalmával tanfolyammentes közlekedési alapismeretekből történt sikeres vizsgát követően kerülhet sor a vezetői engedély honosítására. Amennyiben nem állapítható meg a vezetési jogosultság tartalma, vagy az nem feleltethető meg az e rendelet mellékletében meghatározott valamely magyar vezetői engedélybe bejegyezhető nemzetközi kategória tartalmával, tanfolyammentes gyakorlati vezetési és közlekedési alapismeretekből történt sikeres vizsgát követően kerülhet sor a vezetői engedély honosítására.. A magyar vezetői engedélybe bejegyezhető kategóriák részletes leírását a 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Harmadik ország: az EGT-államon, valamint az Európai Unió és harmadik ország között létrejött nemzetközi szerződés alapján az EGT-állammal azonos jogokat élvező államokon kívüli országok.

EGT állam: az Európai Unió tagállama* és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam**, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; nevezetesen:

* Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság. Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

** Izland, Liechtenstein, Norvégia.

A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély Magyarország területén az érvényességi idején belül jogosít járművezetésre, ha azonban az okmány érvényességi időt nem tartalmaz, úgy a folyamatos tartózkodás kezdetétől számított kettő év elteltével magyar vezetői engedélyre kell cserélni. A más EGT-álamban kiállított vezetői engedély vizsgakötelezettség nélkül cserélhető magyar vezetői engedélyre.(Az EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréjére irányuló eljárásra vonatkozó további információ a Vezetői engedély egészségi alkalmasság lejárta miatti cseréje ügytípusnál olvasható

Hol indítható el a Honosítási eljárás:

2013. január 01-jétől, a külföldi vezetői engedély honosításával és visszahonosításával kapcsolatos feladatok a KEKKH kizárólagos illetékességi körébe tartoznak.
A harmadik ország hatósága által kiállított vezetői engedély honosítása iránti eljárás 2013. január 1-jétől kizárólag a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatánál: (korábbi nevén: Központi Okmányiroda)
1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 110-112. kérelmezhető, illetve folytatható le.
A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás továbbra is kérelmezhető, illetve lefolytatható bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodában, vagy kormányablaknál, és a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán egyaránt.
A 2013. január 1-je előtt más okmányirodában kezdeményezett, de be nem fejezett honosítási ügyek további ügyintézése is kizárólag a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatánál lehetséges.

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél);
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (”lakcímkártya”), ilyen okmánnyal nem rendelkező külföldi állampolgár esetén az idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási jogot igazoló okmány (tartózkodási engedély).

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:

 • a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély
 • egészségi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény (A vezetői engedély kiállításához az egészségi alkalmassági vélemény a rajta legközelebbi vizsgálat időpontjaként feltüntetett dátumig használható fel);
 • a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás (Postai készpénzátutalási megbízással (csekk) történő befizetés esetén a csekk feladóvevénye, az okmányiroda vagy kormányablak ügyfélszolgálatán bankkártyával történő befizetés esetén pedig a befizetést igazoló bizonylat);
 • külföldi vezetői engedély hiteles magyar nyelvű fordítása (ha az az ország, ahol a vezetői engedélyt kiadták, nem csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez).

Költségek

A más EGT állam hatósága által kiállított vezetői engedély cseréjének illetéke 4000 Ft illetve 1500 forint amennyiben a kérelmező:

 • az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte;
 • az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb időtartam.

Amennyiben a vezetői engedély nem EGT államban került kiállításra, a külföldi vezetői engedély honosításának díja 6200 forint.

Amennyiben tanfolyammentes vizsga letétele szükséges, úgy annak a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont által történő vizsgáztatásért, az alábbi vizsgadíjakat kell megfizetni:

 • Elméleti vizsga: 4.600 ft
 • Forgalma vizsga: 11.000 ft

FIGYELEM! Az információ a vizsgadíjakról a Belügyminisztérium oldalán feltételezhetően ’hibásan’ szerepel (4500 ft vizsgadíj vizsgánként). Az itt feltüntetett vizsgadíjak a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont által alkalmazott vizsgadíjakat mutatják. Ezt kell majd a honosítási folyamat során ténylegesen műegfizetni a vizsgaközpontnak.

Ügyintézési idő

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott (azaz a vezetői engedély kiállításához kapcsolódó jogszabályi feltételek megléte megállapítható, és minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll), az ügyintézési határidő 8 nap. Amennyiben a tényállás nem teljes körűen tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 21 nap.
Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Érdemes tudni

Honosítási eljárás során a külföldi vezetői engedély bevonásra kerül, és viszonosság esetén a kiállító hatóságnak visszaküldésre, egyéb esetben megőrzésre kerül a külföldi állampolgár visszautazásáig.
Amennyiben a külföldi vezetői engedélyt olyan államban adták ki, amely nem csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, a magyarországi használat során az okmányhoz csatolni kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását. A külföldi vezetői engedély a fordítással együtt a magyarországi tartózkodás kezdetétől számított egy évig jogosít járművezetésre Magyarországon. A külföldi vezetői engedélyről készült hiteles magyar nyelvű fordításként az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás fogadható el.

Amennyiben a külföldi vezetői engedély a fenti feltételeknek nem felel meg, úgy - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az országhatártól a szálláshelyig, illetve a szálláshelytől a kiléptető határátkelőhelyig jogosít vezetésre.

Forrás: https://nyilvantarto.hu/archiv_honlap_2016/hu/vezetoiengedely_honositas

Amennyiben szeretnél jelentkezni hozzánk írj nekünk emailt (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), kattints a Jelentkezés menüpontra, vagy keress minket telefonon: 06-70-720-5455 (elérhetőség: hétfőtől csütörtökig 9-17 óra között).

Gyakorló vezetés díja honosítósoknak:

 • magyar nyelven: 11.000 ft / tanóra
 • angol nyelven: 12.000 ft / tanóra
 • automata váltós autón: 12.000 ft / tanóra
 • motoros képzés esetén: 12.000 ft / tanóra

(egy tanóra a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben meghatározottak alapján 50 perc).

Amennyiben a szabályokat is átismételnéd, arra is tudunk egy jó megoldást. Online ismeretfelújító tanfolyamunk segítségével a te idődben, a te ritmusodban tudod átismételni a teljes kreszt, szabályokkal, táblákkal, forgalmi szituációkkal együtt.

Ismeretfelújító online tanfolyam díja:

 • magyar nyelven: 20.000 ft (felhasználási idő: 36 óra, 90 nap)
 • angol nyelven: 51.000 ft (felhasználási idő: 36 óra, 90 nap)